Home  O firmie

steep – odnosząca sukcesy firma, która oferuje kompleksowe usługi

Firma steep GmbH, która została założona w 1961 roku pod nazwą ELEKLUFT GmbH i zatrudniała wówczas siedem osób, jest obecnie odnoszącym sukcesy, globalnym graczem z zespołem około 800. pracowników i ponad 30 biurami na terenie Niemiec i Europy. Nazwa „steep” miała w zamierzeniu odzwierciedlać charakter oferowanych przez nas usług – litera „s” oznacza usługi (service), „t” szkolenia (training), „e” inżynierię (engineering), kolejne „e” energię (energy), a „p” produkty (products). Przez lata oferta steep bardzo zmieniała się i ulegała rozszerzeniu, ale nigdy nie było powodu, żeby zmieniać „trafioną nazwę”.

Oprócz głównych usług, które zostały wymienione na tej stronie, steep specjalizuje się w dodatkowych obszarach: współpraca prowadzona przez działy logistyki i dokumentacji technicznej, gospodarki materiałowej, usług EMC (badania kompatybilności elektromagnetycznej), usług zarządzanych w ramach partnerstwa i zarządzania obiektami, daje naszym klientom unikalną możliwość korzystania ze wszystkich odrębnych usług w ramach skoordynowanych, kompleksowych rozwiązań oferowanych przez jednego dostawcę.

Naszym podstawowym atutem jest podejście do pracy projektowej – analizujemy kompleksowe wymogi i na tej podstawie planujemy odpowiednie działania, które są następnie realizowane w ścisłej współpracy z klientem, aby wypracować optymalne, dopasowane do jego potrzeb rozwiązanie. Nieustannie zmieniamy się, aby nadążać za rynkiem, podnosimy i zdobywamy nową wiedzę oraz doświadczenia, żeby zaspokajać potrzeby naszych klientów. Jesteśmy niezależni od producentów, co daje nam wolność wyboru optymalnych partnerów pod kątem indywidualnych projektów. 

Jesteśmy dumni z zaufania, jakim obdarzają nas od dziesięcioleci nasi klienci w tym obszarze biznesowym. Dokładamy wszelkich starań, żeby ugruntowywać to zaufanie i dopasowywać się do potrzeb naszych partnerów podczas współpracy w różnych obszarach.

Data założenia firmy

Historia sukcesu spółki steep rozpoczyna się 19 lipca 1961 roku, kiedy powstaje firma ELEKLUFT GmbH. Jej początkowy okres stoi pod znakiem usług związanych z instalacją, integracją i usługami wsparcia różnych systemów radiolokacyjnych oraz współpracy z publicznymi podmiotami akredytacyjnymi, która jest traktowana priorytetowo.

Rozwój oferty

Lata 70. to okres ekspansji i konsolidacji działalności spółki ELEKLUFT, która obejmuje prowadzenie szkoleń, opracowywanie dokumentacji i rozwój oprogramowania dla klientów z sektora cywilnego i wojskowego. W tym samym okresie wprowadzono dodatkowe usługi związane z procedurami napraw, przeglądami i systemami komunikacji.

Kompleksowe systemy i nowe biura

W latach 1981-1990 oferta firmy zostaje rozszerzona o szereg różnych usług związanych z planowaniem, konfiguracją, obsługą i naprawą wielkoskalowych elektronicznych systemów naziemnych w środowisku wojskowym i cywilnym. Podobnie jak w początkowej fazie działalności, usługi wsparcia systemów radiolokacyjnych są najważniejszym obszarem działalności spółki, która została rozszerzona o wspólne oceny radarów. W tym samym okresie firma zaczęła otrzymywać pierwsze zamówienia od klientów z branży lotniczej. Impulsem do rozwoju oferty szkoleniowej spółki ELEKLUFT była budowa wielu ośrodków szkoleniowych na terenie Niemiec. Uznani niemieccy producenci samochodów zaczęli składać pierwsze, duże zamówienia na opracowanie dokumentacji. W tym czasie wprowadzono na rynek nowe linie biznesowe, m.in. firma wybudowała i uruchomiła wojskowe centrum, które specjalizowało się w usuwaniu błędów w urządzeniach elektronicznych. W latach 80. otwarto nowe oddziały firmy w Königsbrunn i Porz pod Kolonią.

Ekspansja

Na początku lat 90. utworzono spółki zależne ESDAS (Elektronik Sistemler Destek AS) z siedzibą w Ankarze (ich główna działalność była związana z przeglądami, naprawami i zapewnieniem wsparcia dla systemów radiolokacyjnych tureckich sił powietrznych) i BetaTech (główna działalność skupiała się w sektorze telekomunikacji). Niedługo potem powstały nowe przedstawicielstwa firmy, m.in. w Nabern i Schrobenhausen oraz centrum serwisowe w Ulm. W dalszym ciągu rozwijał się dział zarządzania nieruchomościami.

Zmiana nazwy na Serco

W 1999 roku spółka ELEKLUFT GmbH została przejęta przez brytyjską firmę Serco plc, która zmieniła jej nazwę na Serco GmbH i przejęła dotychczasową ofertę usług, nie wprowadzając do niej żadnych zmian.

Dział szkoleń nie tylko zaczął zarządzać ośrodkami szkoleniowymi w imieniu swoich klientów z branży motoryzacyjnej, ale opracował też i uruchomił pierwsze programy szkoleniowe. W tym właśnie okresie zaczęliśmy prowadzić szkolenia w Indiach i Chinach, a spółka podpisała umowę na realizację projektu IT, który obejmował prowadzenie ośrodków kompetencji IT (KIT). Równolegle wprowadzono do oferty usługi związane z instalacją i kompleksowym wsparciem systemów przetwarzania danych, wsparciem międzynarodowej organizacji OCCAR oraz całościowym zarządzaniem Centrum Szkolenia Bojowego Armii Niemieckiej (GÜZ). Po uruchomieniu akredytowanych ośrodków badania kompatybilności elektronicznej w Bonn i Ottobrunn, firma stała się jednym z wiodących graczy na tym rynku. Oprócz kluczowych kompetencji w sektorze usług, spółka zaczęła rozwijać swoją ofertę produktową. Produkty są opracowywane w odpowiedzi na popyt i kompleksowo integrowane z docelowym modelem rozwiązania.

Pierwsza dekada nowego milenium

Rok 2012: Wykup spółki przez kierownictwo i powstanie spółki steep GmbH

30 czerwca 1012 roku po przejęciu firmy przez jej kierownictwo, spółka Serco GmbH została wyodrębniona ze struktur brytyjskiego właściciela przez dyrektora zarządzającego dr Matthiasa Möselera i stała się niezależnym podmiotem. To właśnie w tym okresie firma przyjęła swoją obecną nazwę – steep GmbH. Oprócz biura głównego w Bonn, mamy już ponad 30. przedstawicielstw w Niemczech i na terenie Europy oraz zatrudniamy około 700. pracowników.

1 czerwca 2016 r.: zmiany w kierownictwie

Po wycofaniu się Matthiasa Möselera z życia zawodowego, 1 czerwca 2016 roku obowiązki dyrektora zarządzającego spółki steep GmbH przejął Peter Pützfeld.

1 stycznia 2019 r.: Karsten Schwind objął obowiązki drugiego dyrektora zarządzającego steep GmbH

Nasze zasady przewodnie: przemyślenia na temat naszej odpowiedzialności jako firmy

Przewodnie zasady naszej firmy w jasny sposób określają sposób, w jaki nasze przekonania i poglądy kształtują podejmowane przez nas działania. Jednocześnie zawsze stawiamy na pierwszym miejscu potrzeby naszych klientów, pracowników i partnerów, które traktujemy na równi, aby zawsze przyczyniać się do naszego obopólnego sukcesu.

Przyjęte przez nas zasady i polityka firmy są poddawane nieustannym przeglądom pod kątem ich treści oraz sposobu realizacji. Dzięki temu mamy pewność, że ich odzwierciedleniem jest tworzona przez nas kultura firmy, której doświadczamy każdego dnia w pracy.

 • Działamy na terenie kraju i za granicą. Jesteśmy przy naszych klientach wszędzie tam, gdzie nas potrzebują.
 • Wprowadzamy i doświadczamy elastyczności działania, któremu sprzyja płaska hierarchia, krótkie pętle decyzyjne i niezależność od producentów.
 • Przywiązujemy ogromną wagę do długoterminowej współpracy i opartych na zaufaniu relacji z naszymi dostawcami i klientami.
 • Podstawą naszego sukcesu jest bogate doświadczenie i wiedza naszych pracowników.
 • Otwarta kultura naszej firmy motywuje ich do działania i sprzyja ich kreatywności.
 • Wsłuchujemy się w głos naszych pracowników i tworzymy dla nich atrakcyjne środowisko pracy dopasowane do indywidualnych potrzeb.
 • Chcemy dzielić się sukcesem z naszymi klientami.

Skuteczność działania spółki steep wyrasta z wysokiej jakości produktów i usług. Ponieważ oczekiwania klientów na całym świecie względem jakości nieustannie rosną, niezbędne jest ciągle doskonalenie jakości i optymalizowanie skuteczności prowadzonych przez nas działań.

W związku z tym wprowadziliśmy system zarządzania jakością, który obejmuje etap planowania oraz wdrażania usług i produktów w sposób, który zapewnia ich dopasowanie do potrzeb i oczekiwań klientów oraz sprawia, że nasze usługi i produkty są opracowywane i dostarczane odbiorcom w możliwie najbardziej efektywny sposób.

Wprowadzony przez spółkę steep system zarządzania jakością spełnia międzynarodowe wymagania dotyczące systemów zarządzania jakością zgodnie z normami AQAP 2110/2210 oraz wymaganiami przemysłowymi zgodnie z normami DIN EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO/IEC 27001:2017 i DIN EN ISO/IEC 17025.

Skuteczność działania systemu potwierdzają doroczne audyty przeglądowe i regularne oceny, które są przeprowadzane przez niezależne jednostki akredytujące co 3 lub 5 lat.

Dzięki temu spółka steep świadczy usługi i opracowuje produkty w sposób procesowy, na podstawie opracowanej dokumentacji świadczonych usług i wytwarzanych produktów.

Polityka spółki steep w sprawie BHP oraz ochrony środowiska

Bezpieczeństwo pracy, ochrona zdrowia i środowiska oraz efektywne wykorzystanie energii to główne cele spółki steep GmbH. Zapewniamy naszym pracownikom ze wszystkich działów, klientom i społeczeństwu bezpieczne środowisko pracy, które nie stanowi zagrożenia dla zdrowia.

W związku z tym, zobowiązaliśmy się do realizacji następujących strategii i działań:

 • Wdrażanie koncepcji bezpieczeństwa wewnętrznego w ramach struktur firmy
 • Określenie odpowiedzialności oraz odpowiedni podział zadań w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.
 • Ograniczenie wszystkich rodzajów ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa do absolutnego minimum
 • Nieustanne szkolenia i edukacja pracowników w obszarze BHP
 • Przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP

Spółka steep wprowadziła we wszystkich obszarach swojej działalności kompleksową koncepcję bezpieczeństwa wewnętrznego, która obejmuje odpowiednie wymogi bezpieczeństwa, zapewnia zgodność z przepisami ustaw, rozporządzeń oraz wytycznymi dotyczącymi BHP, ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej i radiologicznej, a także towarów niebezpiecznych.

W celu wdrożenia koncepcji bezpieczeństwa, zarząd spółki wyznaczył osoby odpowiedzialne za realizację wewnętrznych wymagań w zakresie bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska i polityki energetycznej. Wszystkie z nich otrzymują pełne, niezbędne informacje i zasoby wymagane do zapewnienia zgodności z odpowiednimi przepisami.

W celu zapewnienia stałej zgodności i doskonalenia systemów BHP, ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa, w regularnych odstępach czasu przeprowadzane są kontrole i aktualizacje w różnych lokalizacjach.

Jednym z naszych kluczowych zadań jest nieustanne analizowanie wszystkich etapów produkcji i produktów pod kątem zagrożeń dla pracowników oraz ich zgodności z zasadami ochrony środowiska. W razie potrzeby, podejmiemy działania mające na celu zapobieganie wypadkom, uszczerbkowi na zdrowiu oraz minimalizowanie wpływu naszej działalności na środowisko, zgodnie z uwarunkowaniami techniczno-gospodarczymi. Spółka steep GmbH zobowiązała się przestrzegać wszystkich wymogów prawnych i urzędowych oraz odpowiednich przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska, a także do propagowania i ochrony zdrowia wszystkich pracowników.

Wprowadziliśmy otwartą politykę informacyjną, regularnie prowadzimy szkolenia, kontrole i instruktaże, ponieważ naszym celem jest prowadzenie odpowiedzialnej polityki bezpieczeństwa w firmie. Realizację tego celu wspiera także otwarty dialog z odpowiednimi władzami.

Zdrowie jest bezcenne dla każdego człowieka, a dobra kondycja środowiska naturalnego jest niezwykle ważnym elementem jakości życia. Jesteśmy przekonani, że ochrona naszych pracowników i środowiska naturalnego jest kluczowym warunkiem uzyskania wysokiej wydajności i odniesienia sukcesu gospodarczego przez naszą firmę.

Aby mieć pewność, że te filary naszej działalności pozostaną nienaruszone, nieustannie dążymy do ciągłego doskonalenia naszych produktów i usług, działamy na rzecz ochrony środowiska, dbamy o zdrowie naszych pracowników oraz zapewniamy bezpieczeństwo wykorzystywanych w firmie zasobów i instalacji.

Powyższe działania obejmują…

 • ochronę naszych pracowników i klientów przed zagrożeniami dla zdrowia, zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustawami w sprawie ochrony środowiska, w miarę naszych możliwości,
 • doradzanie naszym klientom w sprawach związanych z kosztami oraz terminami zakupów i utylizacji, które mają wpływ na środowisko,
 • podnoszenie świadomości i zwracanie uwagi pracowników na wpływ odpowiedniego obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi na środowisko naturalne, oraz
 • zobowiązanie złożone przez naszych dostawców, aby postępować zgodnie z polityką i przepisami w sprawie ochrony środowiska.

Dodatkowo, uważamy, że naszym obowiązkiem jest niwelowanie szkodliwego wpływu na środowisko i zapewnianie bezpieczeństwa na terenie naszych obiektów. Z wyprzedzeniem zapobiegamy potencjalnym awariom, ponieważ nasze instalacje są projektowane zgodnie z najbardziej rygorystycznymi wymogami inżynierii bezpieczeństwa, a nad ich montażem i funkcjonowaniem czuwa wykwalifikowany personel.

Systematycznie oceniamy i podnosimy efektywność energetyczną, aby nieustannie obniżać poziom długoterminowego zużycia energii w naszej firmie.

Działamy zgodnie ze wszystkimi przepisami BHP obowiązującymi w Niemczech i Europie. Przestrzegamy także postanowień ogólnie przyjętych kodeksów postępowania. Wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie, instrukcje oraz podręczniki BHP opracowaliśmy skuteczne procesy, które zostały wdrożone na całym świecie, aby zapewnić pracownikom bezpieczeństwo.

Nasze statystki dot. bezpieczeństwa są nieustanne aktualizowane na poziomie krajowym i międzynarodowym. Gromadzone dane pochodzą z raportów o wypadkach i są oceniane w naszej centralnej lokalizacji, gdzie następnie są zestawiane w ramach kompleksowego systemu sprawozdawczości, z którego wysyłane są miesięczne raporty dla kierownictwa.

Spółki zależne

Nasz spółka zależna BETATECH jest kompetentnym partnerem i dostawcą usług z zakresu technologii komunikacji. Jej oferta obejmuje instalację sieci radiowych i przekaźnikowych systemów łączności radiowej oraz planowanie i wdrażanie kompleksowych sieci miedzianych i światłowodowych. BETATECH obsługuje wiele małych i średniej wielkości przedsiębiorstw, w tym takie firmy jak: T-Mobile, Vodafone, O2 (Niemcy), Nokia i debis Systemhaus.

Główne osoby kontaktowe

Peter Pützfeld

Telefon: +49 228 6681 232

E-Mail: gf@steep.de

Dyrektor zarządzający

Karsten Schwind

Telefon: +49 228 6681 232

E-Mail: gf@steep.de

Dyrektor zarządzający

Gabriele Schröder

Telefon: +49 228 6681 232

E-Mail: Gabriele.Schroeder@steep.de

Asystentka działu handlowego

Franz Tümler

Telefon: +49 228 6681 558

E-Mail: Franz.Tuemler@steep.de

Dyrektor działu integracji systemów

Tilo Schneider

Telefon: +49 176 16681 516

E-Mail: Tilo.Schneider@steep.de

Dyrektor działu szkoleń

Gabriele Schächer

Telefon: +49 228 6681 165

E-Mail: Gabriele.Schaecher@steep.de

Dyrektor działu usług zarządzanych w partnerstwie

Robert Mayer

Telefon: +49 731 933 1261

E-Mail: Robert.Mayer@steep.de

Dyrektor działu zarządzania obiektamit

Ralf T. Krüger

Telefon: +49 228 6681 533

E-Mail: Ralf.Krueger@steep.de

Dyrektor Marketingu i Komunikacji

Ludwig Nothofer

Telefon: +49 228 6681 430

E-Mail: ludwig.nothofer@steep.de

Dyrektor Zarządzania Jakością

Ulrico Polic

Telefon: +49 228 6681 340

E-Mail: ulrico.polic@steep.de

Dyrektor Finansowy