Zarządzanie infrastrukturą

Sukces zależy od umiejętności skupiania się na tym, co najważniejsze. W ramach kompleksowego portfolio usług zarządzania infrastrukturą, steep GmbH przejmuje i realizuje w imieniu firmy klienta zadania, które uniemożliwiają mu skupienie się na swojej głównej działalności.

Konsulting

Główna działalność spółki steep GmbH to nie tylko realizacja kompleksowych projektów, ale także zapewnianie wsparcia związanego z różnymi obszarami technicznymi i wyzwaniami.

Kwalifikacje i szkolenia

Spółka steep GmbH, która ma ponad 40. lat doświadczenia w rozwoju kwalifikacji i transferze know-how do bardzo zróżnicowanych środowisk jest optymalnym dostawcą usług opartych na wiedzy i doświadczeniu.

Technologie IT

Czy chcesz skupić się na swojej głównej działalności? steep GmbH może zapewnić ci niezbędne wsparcie: możesz skorzystać z naszego portfela usług technologicznych IT, który obejmuje wiele różnych rozwiązań dotyczących outsourcingu procesów IT realizowanych przez nasz zespół ekspertów.

Sektor publiczny

Od początku swojego istnienia spółka GmbH wspiera i nadzoruje współpracę z publicznymi organami przyznającymi kwalifikacje.

Usługi techniczne

Spółka steep GmbH powstała w 1961 roku pod nazwą ELEKKUFT GmbH i specjalizowała się w usługach wsparcia dla stacji radiolokacyjnych. Jest to obszar działalności, który nic nie stracił ze swojej aktualności i nadal pozostaje ważny dla naszego wizerunku dostawcy usług technicznych.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo jest kluczowym elementem działalności spółki steep GmbH od chwili jej powstania.

Nasze kompetencje

Spółka steep GmbH jest dostawcą usług technicznych. Nasze biuro główne mieści się w Bonn, a firma ma ponad 30. przedstawicielstw w Niemczech i krajach Europy. Działamy z powodzeniem na rynku od ponad 50 lat. Około 800. Naszym podstawowym atutem jest podejście do pracy projektowej – analizujemy kompleksowe wymogi i na tej podstawie planujemy odpowiednie działania, które są następnie realizowane w ścisłej współpracy z klientem, aby wypracować optymalne, dopasowane do jego potrzeb rozwiązanie.

Nieustannie zmieniamy się, aby nadążać za rynkiem, podnosimy i zdobywamy nową wiedzę oraz doświadczenia, żeby zaspokajać potrzeby naszych klientów. Jesteśmy niezależni od producentów, co daje nam wolność wyboru optymalnych partnerów pod kątem indywidualnych projektów.

Oferty pracy

Projekty