Home Nasza oferta Kwalifikacje i szkolenia Szkolenia dla pracowników cywilnych niemieckich sił zbrojnych (ZAW) 

Szkolenia dla pracowników cywilnych niemieckich sił zbrojnych (ZAW) 

Dział szkoleń spółki steep prowadzi dla rekrutów i żołnierzy służby czynnej profesjonalne szkolenia przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu ich służby wojskowej. Zdobyte przez nich umiejętności mogą być wykorzystywane podczas służby oraz w cywilnej karierze zawodowej. W wyniku reorganizacji ścieżki kariery podoficerów i żołnierzy wprowadzonej 1 kwietnia 2002 roku, uruchomiony został program szkoleń i rozwoju kwalifikacji. Głównym celem szkoleń zawodowych i szkoleń uzupełniających dla pracowników sił zbrojnych (ZAW) jest podniesienie kwalifikacji na wybranym stanowisku. Program szkoleń obejmuje:

  • Szkolenia zawodowe na poziomie czeladnika dla podoficerów i sierżantów służb technicznych, zmianę kwalifikacji zawodowych na poziomie mistrza rzemiosła lub porównywalnym dla sierżanta służb technicznych.
  • Szkolenie jest prowadzone w ścisłej współpracy z przedstawicielami przemysłu, handlu i uwzględnia inne elementy szkolenia zawodowego.
  • Co do zasady, szkolenia ZAW są prowadzone w formie szkoleń stacjonarnych, głównie przez zewnętrzne instytucje edukacyjne w imieniu federalnej służby rozwoju zawodowego BFD.
  • Wstępne szkolenie zawodowe trwa 21 miesięcy. Kurs kończy się egzaminem końcowym przy Izbie Przemysłowo-Handlowej lub Izbie Rzemiosła.

W związku z przetargami ogłaszanymi przez Służbę Rozwoju Zawodowego i niemieckie ministerstwo obrony, od 2002 roku spółka steep GmbH prowadzi szkolenia w różnych jednostkach federalnych sił zbrojnych Republiki Federalnej Niemiec.

Do połowy 2022 roku branżowe szkolenia zawodowe dla informatyków, administratorów lub techników, w tym mechatroników pojazdów samochodowych lub lotnictwa, ukończyło ponad 2,6 tys. żołnierzy przeszkolonych przez spółkę steep.

Erik Sparwald

Telefon: +49 34671 54701

E-Mail: erik.sparwald@steep.de

Dyrektor szkolenie Bundeswehr

Lokalizacje, szkolenia i trenerzy

StandortBerufsfelder
Bad FrankenhausenTechnik integracji systemów (m/k/nb), technik mechatronik pojazdów samochodowych (m/k/nb), technik elektronik systemów IT (m/k/nb)
Neustadt in HolsteinTechnik integracji systemów (m/k/nb)
WunstorfTechnik-elektronik systemów IT (m/k/nb)
LipskTechnik-elektronik systemów IT (m/k/nb)
EckernfördeTechnik mechatronik (m/k/nb)
HanowerTechnik elektronik awioniki (m/k/nb)
StrausbergTechnik integracji systemów (m/k/nb), Technik-elektronik systemów IT (m/k/nb)
FlensburgTechnik integracji systemów (m/k/nb), Technik-elektronik systemów IT (m/k/nb)
HildenTechnik-elektronik systemów IT (m/k/nb), technik cyfrowych sieci (m/k/nb)
ErndtebrückTechnik-elektronik systemów IT (m/k/nb)
WildauTechnik mechatronik pojazdów samochodowych (m/k/nb)