Home Nasza oferta Kwalifikacje i szkolenia Szkolenie z kontroli na ziemi (SAFA/SACA)

Szkolenie z kontroli na ziemi (SAFA/SACA)

Spółka steep GmbH opracowała koncepcję szkolenia na podstawie wytycznych zawartych w rozporządzeniu (WE) 965/2012 oraz określonych w niej wymogów w sprawie prowadzenia inspekcji na ziemi (część ARO.RAMP). Podczas realizowanych przez nas programów szkoleniowych, inspektorzy przeprowadzają kontrole cywilnych statków powietrznych.

Informacje o szkoleniu i certyfikacji

W Unii Europejskiej oraz w państwach członkowskich kwestie bezpieczeństwa lotniczego regulują postanowienia Rozporządzenia (WE) 965/2012, które wprowadza wymogi techniczne oraz procedury administracyjne dotyczące lotnictwa cywilnego. Przepisy Rozporządzenia obejmują przeprowadzanie naziemnych inspekcji statków powietrznych z państw trzecich oraz ich załóg zgodnie z aktualnie obowiązującymi międzynarodowymi (ICAO) i europejskimi (EASA) wymogami bezpieczeństwa.

Spółka steep GmbH otrzymała akredytację do prowadzenia szkoleń z inspekcji SAFA w kwietniu 2014 roku. Uzyskaliśmy także ponowną certyfikację jako podmiot uprawniony do prowadzenia szkoleń z zakresu inspekcji na ziemi (RITO), zgodnie z postanowieniami nowego Rozporządzenia WE, które weszło w życie 9 grudnia 2014 roku.

Florian Mager

Telefon: +49 228 6681 377

E-Mail: Florian.Mager@steep.de

Dyrektor Projektu

Instruktorzy i szkolenia

Nasi trenerzy posiadają akredytację Federalnego Urzędu Lotnictwa (LBA). Wszyscy z nich posiadają wysokie kwalifikacje oraz wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu inspekcji na ziemi. Dodatkowo, instruktorzy zostali przeszkoleni z metodyki szkoleniowej i dydaktyki, aby w optymalny sposób przygotować ich do pracy trenera.

Prowadzone przez nich szkolenia na terenie Niemiec i za granicą obejmują:

 • Wstępne szkolenie teoretyczne z dużą liczbą ćwiczeń praktycznych.
 • Wstępne szkolenie praktyczne – obowiązkowy dzień ćwiczeń przy statku powietrznym w 4. dniu wstępnego szkolenia
 • Uzupełniające szkolenie teoretyczne z dużą liczbą ćwiczeń praktycznych
 • Uzupełniające szkolenie teoretyczne – dodatkowy dzień praktyczny z ćwiczeniami przy statku powietrznym (na żądanie)
 • Szkolenie operacyjne z obsługi rękawa (OPS), które kładzie nacisk na pozycje A3, A5, A6, A13, A14 oraz w razie potrzeby, A22 i A23
 • Warsztaty RampUp!

Miejsce prowadzenia szkoleń

Wybór miejsca prowadzenia szkoleń zależy od potrzeb naszych uczestników. W chwili obecnej prowadzimy szkolenia w następujących lokalizacjach:

 • Bonn (Port lotniczy Kolonia/Bonn)
 • Wildau pod Berlinem (Port lotniczy Berlin Schönefeld)
 • Schkeuditz, Lipsk (Port lotniczy Lipsk/Halle)
 • Hamburg (Port lotniczy Hamburg)
 • szkolenie w formacie wirtualnej klasy (na całym świecie)