Home Nasza oferta Sektor publiczny

Sektor publiczny

Od początku swojego istnienia spółka GmbH wspiera i nadzoruje współpracę z publicznymi organami przyznającymi kwalifikacje. Od chwili powstania firmy ELEKLUFT GmbH w 1961 roku odnosimy sukcesy dzięki coraz bogatszemu doświadczeniu, jakie zdobywamy w różnych sektorach publicznych. Obsługujemy nie tylko podmioty cywilne, ale także sektor wojskowy. Naszym podstawowym atutem jest podejście do pracy projektowej – analizujemy kompleksowe wymogi i na tej podstawie planujemy odpowiednie działania, które są następnie realizowane w ścisłej współpracy z klientem, aby wypracować optymalne, dopasowane do jego potrzeb rozwiązanie. Nieustannie zmieniamy się, aby nadążać za rynkiem, zdobywamy nową wiedzę oraz doświadczenia, żeby zaspokajać potrzeby naszych klientów. Jesteśmy niezależni od producentów, co daje nam wolność wyboru optymalnych partnerów pod kątem indywidualnych projektów.