Home Nasza oferta Usługi techniczne

Usługi techniczne

Spółka steep GmbH powstała w 1961 roku pod nazwą ELEKKUFT GmbH i specjalizowała się w usługach wsparcia dla stacji radiolokacyjnych. Jest to obszar działalności, który nic nie stracił ze swojej aktualności i nadal pozostaje ważny dla naszego wizerunku dostawcy usług technicznych. Jesteśmy kompetentnym, niezależnym partnerem, który zapewnia wsparcie na wszystkich etapach użytkowania systemów radiolokacyjnych – od instalacji radarów po ich wycofanie z użytku.

Z upływem lat spółka steep rozszerzała swoją działalność o nowe obszary, m.in. realizację dużych projektów dla wojska. Zapewniamy wsparcie na wszystkich etapach życia produktu. steep integruje poszczególne usługi, aby przedstawić klientowi kompleksową ofertę, która obejmuje rozwój systemu i jego dalszą obsługę, wsparcie logistyczne, testy kompatybilności elektromagnetycznej i zarządzanie częściami zapasowymi.

Wiele z naszych zróżnicowanych systemów technicznych, logistycznych i administracyjnych zostało spersonalizowanych nie tylko pod kątem preferencji i potrzeb klientów, ale także po to, żeby spełnić trzy podstawowe wymogi dotyczące jakości, innowacyjności i efektywności kosztowej. Wyróżnikiem naszego portfela usług technicznych jest wysoki stopień specjalizacji w bardzo różnych obszarach, co pozwala nam reagować szybko i elastycznie na dość specyficzne wymagania.